Bản quyền thuộc Trường THPT Vĩnh Thuận.
Địa chỉ: Ấp Vĩnh Đông 2, Thị Trấn Vĩnh Thuận, H. Vĩnh Thuận,tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0773.829059 - Email: c3vinhthuan.kiengiang@moet.edu.vn