Thông Báo:
18h30 ngày 1/7/2014, những học sinh khối 12 thuộc gia đình nghèo hoặc gia đình khó khăn đi thi đại học tại khu vực Cần Thơ tập chung tại Chùa Phước Linh để đi thi